Perkawinan

2 tangan di atas kertas satu memegang pulpen dan satunya memegang cincin

Status Anak Diluar Nikah

Anak yang dilahirkan dalam keadaan suci (fithrah) tanpa dosa dan noda yang seyogyanya sejak dini…